Тесты по лечению рака и онкологии 350 - 400
Все вопросы к тестам!

тесты по онкологии с ответами 1-50

тесты по онкологии с ответами 50-100

тесты по онкологии с ответами 100-150

тесты по онкологии с ответами 150-200

тесты по онкологии с ответами 200-250

тесты по онкологии с ответами 250-300

тесты по онкологии с ответами 300-350

тесты по онкологии с ответами 350-400

тесты по онкологии с ответами 400-450

тесты по онкологии с ответами 450-480

 

Тарылтушы тік ішек рагы кезінде қай әдіс арқылы ісіктің ішек бойындағы ұзындығын анықтауға болады:

А. Саусақпен зерттеу

Б. Ректороманоскопия

+В. Ирригоскопия, ирригография

Г. Екі жақты төменгі лимфография

Д. Лапароскопия

351. Параректальды тіндердегі  лимфогенді метастазды анықтауда қолданылады:

А. Саусақпен зерттеу

Б. Ректороманоскопия

+В. Екі жақты лимфография

Г. Лапароскопия

Д. Ирригография

352. Тік ішекте бөлек орналасқан екі безді полип кездессе, көрсетіледі:

А. Емдік клизма

Б. Тік ішек резекциясы

+В. Эндоскопиялық элекроэксцизия

Г. Қуыстық сәулелік терапия

Д. Динамикалық бақылау

353. Анустан 5-6 см –ден жоғары орналаспаған,  тік ішектің аноректальды бөлігінің  операцияға көнетін рагы болса, қандай операция көрсетіледі:

+А. Құрсақ-бөксе аралықтық тік ішек экстирпациясы

Б. Құрсақ-анальдық тік ішек резекциясы қигма ішектішығарумен

В. Құрсақ ішілік анастомозбен тік ішектің алдыңғы резекциясы

Г. Гартман операциясы

Д. Жасанды анус салу

354. Анустан 6-12 см қашықтықта орналасқан тік ішектің ортаңғы  және жоғарғы қампайма бөлігінің рагында қандай операция көрсетілген:

А. Тік ішектің алдыңғы резекциясы

Б. Гартман операциясы

+В. Сигма ішекті төмен түсірумен аяқталатын құрсақ-анальдық тік ішек резекциясы

Г. Құрсақ-бөксе аралықтық тік ішек эктирпациясы

Д. Екі бағаналы жасанды анус

355. Анустан 13 см қашықтықта орналасқан тік ішектің ректо-сигмалық бөлігінің рагы кезінде қандай жоспарлы  операция көрсетілген:

А. Гартман операциясы

+Б. Құрсақ ішілік анастомозбен тік ішектің алдыңғы резекциясы

В. Құрсақ-анальдық тік ішек резекциясы қигма ішектішығарумен

Г. Тік ішектің құрсақ-бөксе аралық резекциясы

Д. Сол жақтық гемиколэктомия

356. Анустан 13 см қашықтықта орналасқан тік ішектің ректо-сигмалық бөлігінің рагы жедел іш түйілуімен асқынуы кезінде қандай операция көрсетілген:

А. Құрсақ ішілік анастомозбен тік ішектің алдыңғы резекциясы

+Б. Гартман операциясы

В. Қима ішекті шығарумен құрсақ-анальдық тік ішек резекциясы

Г. Екі бағаналы жасанды анус

Д. Тік ішектің құрсақ-бөксе аралықтық эктирпациясы

357. Операция жасауға келмейтін тік ішек рагында қандай ем әдісі таңдалады?

А.  Гартман операциясы

Б.  Жеңілдікті гастростома

В. Сәулелік ем

Г. Химиотерапия

+Д., Химио-сәулелік еммен қабаттастырылған жеңілдету мақсатында жасалатын сигмостома

358. Тік ішек рагының  III-дәрежесінде таңдамалы емдеу әдісі болып табылады:

А. Хирургиялық

Б. Сәулелік ем

В. химиотерапиялық

+Г. Құрастырылған, кешенді

Д. Симптоматикалық

359. Тік ішек рагы кезіндегі жиі қолданылатын ісікке қарсы химиялық препарат:

А. Циклофосфан

Б. Метатрексат

+В. 5-фторурацил

Г. Арглабин

Д. Проспидин

360. Тік ішек рагының  гистологиялық қатарын нақтылау  үшін қандай зерттеуді міндетті түрде жүргізу керек:

А. Саусақпен зерттеу

Б. Ирригоскопия, ирригография

+В. Ректороманоскопия биопсиямен

Г. Нәжісті копрологиялық зерттеу

Д. УДЗ

361. Тік ішек рагы қай мүшелерге бөгелме ісік береді:

А. Бас миы

Б. Көкбауыр

+В. Бауыр

Г. Бүйрек

Д. Сүйек

362. Тік ішектің  ісік алды ауруларына жатады, біреуінен басқасы:

А. Крон ауруы

Б. Бейспецификалық жаралы колит

В. Геморройдың асқынған түрлері

Г. Тік ішек полипозы мен полиптері

+Д. Гиршпрунг ауруы

363. Малигнизациялануға бейімділігі төмен ішек полиптерін көрсетіңіз:

+А. Гиперпластикалық

Б. Бүрлік

В. Бездік

Г. Көптеген-бездік

Д. Ювенильді

364. Операцияланбайтын тік ішек рагы кезінде ең тиімді, таңдамалы емдеу

әдісі болып табылады:

 А.  Гартман операциясы

Б. Жеңілдіктік сигмостома

В. Химио-сәулелік ем

Г. Сиптоматикалық ем

+Д Химио-сәулелік еммен қабаттастырылған жеңілдету мақсатымен сигмостома салу

365. Тік ішектің қай бөлігіндегі  ракты саусақпен тексерген кезде анықтай алмаймыз:

А. Анальды канал

Б. Төменгі қампайма бөлігінің

В. Ортаңғы қампайма бөлігінің

Г. Жоғарғы қампайма бөлігінің

+Д. Ректосигмоидты бөлігінің

366. Тік ішектің облигатты ісік алды ауруын көрсетіңіз:

А. Бүрлік полип

Б. Парапроктит

В. Геморрой

+Г. Жайылмалы жанұялық полипоз

Д. Параректальды жыланкөз

 

367. Тік ішекте бөлек орналасқан екі бүрлі-бездік аяқшалы полип анықталса,қандай шара қолданылады :

А. Емдік клизма

Б. Тік ішектің құрсақ-анальдық резекциясы

+В. Полиптердің эндоскопиялық электроэкстицизиясы

Г. Қуыс ішілік сәулелік терапия

Д. Полихимиотерапия

 

368. Тоқ ішектің ісік алды ауруларына жатады, біреуінен басқасы:

А. Созылмалы жаралы полит

Б. Бүрлі полип

В. Безді полип

+Г. Пламмер-Винсон синдромы

Д. Жанұялық полипоз

369.  Тоқ ішектің ісік алды ауруларын анықтауда зерттеу әдістері қолданылады, біреуінен басқа:

А. Копрология

Б. Ирригография

В. Фиброколоноскопия

Г. Грегерсен реакциясы

+Д. Лапароскопия

370. Сол жақтық тоқ ішек рагының клиникалық белгілері, біреуінен басқа:

А. Іш қату, іш өтумен алмасатын

Б. Іштегі ауру сезімі

В. Нәжісте қан мен шырыштың болуы

+Г. Уланулық-анемиялық синдром

Д. Кенеттен ішек түйілумен

371. Тоқ ішек рагының бөгелме ісігінің жиі орналасатын жері:

А. Сүйекте

+Б. Аймақтық лимфа түйіндерінде

В. өкпеде

Г. Бүйректе

Д. Дуглас кеңістігінде

372. Соқыр ішек рагы мен аппендикулярлы инфильтраттың клиникалық көрінісінде ұқсастықтар көп. Төменде берілген симптомдардың қайсысы соқыр ішек рагына тән емес:

А. Тығыз консистенциялы құрылым

Б. Пальпацияланатын құрылымның бұдырлы беті

+В. Пальпация кезіндегі ауыру сезімі

Г. Анемия

Д. жүдеу

 

373. Тоқ ішектің оң  жақ бөлігінің рагында келесі әдістер қолданылады, біреуінен басқа:

А. Жалпы қан анализі

Б. Ирригография

В. Фиброколоноскопия

+Г. Ректороманоскопия

Д. Биоптатты цито-морфологиялық зерттеуI

 

374. Тоқ ішек рагының түбегейлі емдеу әдісі:

+А. Хирургиялық

Б. Сәулелік

В. Химиотерапиялық

Г. Гормонотерапия

Д. Симптоматикалық ем

375. Тоқ ішектің оң  жақ бөлігінің рагы кезінде түбегейлі хирургиялық емдеу әдісі:

А. Гартман операциясы

+Б. Оң жақтық гемиколэктомия

В. Соқыр ішек резекциясы

Г. Цекостома

Д. Илеотрансверзоанастомаз

 

376. Тоқ ішектің төмендеуші бөлігінің рагы кезінде түбегейлі хирургиялық ем болып табылады:

А. Гартман операциясы

Б. Қима ішек резекциясы

+В. Сол жақтық гемиколэктомия

Г. Трансверзотомия

Д. Сигмотрансверзоанастомоз

377. Сигма тәрізді ішек рагының II-кезеңі жедел ішек түйілуімен асқынған, қандай операциялық шара қолданылады:

А. Сол жақты гемиколэктомия

+Б. Гартман операциясы

В. Жасанды анус салу

Г. Колоректоанастамозбен сигма ішек резекциясы

Д. Цекостомия

378. Тоқ ішектің оң  жақ бөлігінің операцияға келмейтін рагы кезінде жасалатын операция түрі:

А. оң жақты гемиколэктомия

+Б. Илеотрансверзоанастомоз

В. Трансверзотомия

Г. Гартман операциясы

Д.  Екі бағаналы жасанды анус

379. Операциялауға келмейтін тоқ ішектің төмендеуші бөлігінің рагы кезінде жасалатын операция түрі:

А. Гартман операциясы

+Б. Транзверзсотомия

В. Сол жақты гемиколэктомия

Г. Илеотрансверзоанастомоз

Д. оң жақты гемиколэктомия

380. Резекция жасауға немесе операция жасауға келмейтін тоқ ішек  рагының  ең тиімді емдеу әдісі болып табылады:

А. Паллиативті операция

+Б. Полихимиотерапиямен жалғасатын симптоматикалық операция

В. Сәулемен ем

Г. Химио-гормондық терапия

Д. Симптоматикалық ем

381. Тоқ ішек рагының рентгенологиялық белгілеріне жатады, біреуінен басқа:

А. Ішек қабырғасының шеткі толу ақауы

Б. Ортасында барий қоры және валик тәрізді жалпақ дефект

В. Ішек саңылауының ригидті қабырғаларының  айналмалы тарылуы

Г. Кілегей қабат қатпарының жұлынуы мен рельефінің  қайта құрылуы

+Д. Құмсағат синдромы

382. Тоқ ішек рагына жалпылама зерттеу кезінде келтірілген әдістердің қайсысы қолданылады:

А. Ирригоскопия

Б. Колонофиброскопия

+В. Жасырын қанға нәжісті зерттеу (Грегерсон реакциясы-гемодақылды сынама)

Г. Құрсақ мүшелерінің УДЗ-і

Д. Құрсақ қуысының жалпы рентгеноскопиясы

383. Тоқ ішек рагы кезінде метастаз қан тамыр арқылы жиі мына мүшеге таралады:

А. Сүйек

Б. Бас миы

В. Ұйқы безі

+Г. Бауыр

Д. Өкпе

384. Тоқ ішектің төмендеуші бөлігінің рагы кезінде түбегейлі хирургиялық ем болып табылады:

А. Гартман операциясы

Б. Қима ішек резекциясы

+В. Сол жақтық гемиколэктомия

Г. Трансверзотомия

Д. Сигмотрансверзоанастомоз

385.Сигма тәрізді ішектің операцияға көнбейтін төмен дифференциацияланған рагында оптимальды емдеу тәсілі болып табылады:

1.паллиативті операция – трансверзостома салу

+2.трансверзостома салып, соңынан полихимиотерапия жүргізу

3.сәулелі терапия

4.химио-гормонотерапия

386. Тоқ ішектің облигатты рак алды ауруы болып табылады:

1.кірпікшелі полип

2.крон ауруы

3.арнайы емес жаралы колит

+4.диффузды жанұялық полипоз

5.аденоматозды полип

387. Тоқ ішектің оң  жақ бөлігінің рагы кезінде түбегейлі хирургиялық емдеу әдісі:

А. Гартман операциясы

+Б. Оң жақтық гемиколэктомия

В. Соқыр ішек резекциясы

Г. Цекостома

Д. Илеотрансверзоанастомаз

388.Соқыр ішек рагын соқыр ішек туберкулезінен ажырататын негізгі клиникалық белгіні көрсетіңіз:

+1.бұдырлы беткей

2.іш өту

3.лейкопения,лимфоцитоз

4.ерте жас

5.пальпацияда ауру сезімі

389. Тік ішектің малигнизацияға бейім полиптері:

А. Толықсыған (гиперпластикалық)

+Б. Бүрлік

В. Ювенильдік

Г. Біртіндеген аяқшалы полиптер

Д. Ракқа айналу жиілігі бірдей

390. Тік ішек рагын анықтауда келесі әдістер қолданылады, біреуінен басқа:

А. Саусақпен зерттеу

Б. Ректороманоскопия

В. Ирригоскопия

+Г. Лапароскопия

Д. Екі жақты лимфография

391. Анустан 6-12 см қашықтықта орналасқан тік ішектің ортаңғы  және жоғарғы қампайма бөлігінің рагында қандай операция көрсетілген:

А. Тік ішектің алдыңғы резекциясы

Б. Гартман операциясы

+В. Сигма ішекті төмен түсірумен аяқталатын құрсақ-анальдық тік ішек резекциясы

Г. Құрсақ-бөксе аралықтық тік ішек эктирпациясы

Д. Екі бағаналы жасанды анус

392. Тік ішек рагы қай мүшелерге бөгелме ісік береді:

А. Бас миы

Б. Көкбауыр

+В. Бауыр

Г. Бүйрек

Д. Сүйек

393. Тік ішектің қай бөлігіндегі  ракты саусақпен тексерген кезде анықтай алмаймыз:

А. Анальды канал

Б. Төменгі қампайма бөлігінің

В. Ортаңғы қампайма бөлігінің

Г. Жоғарғы қампайма бөлігінің

+Д. Ректосигмоидты бөлігінің

394. Тік ішектің ісік ауруларына жатады, біреуінен басқасы:

А. Анальдық сызат

Б. Бейспецификалық жаралы колит

В. Геморройдың асқынған түрлері

Г. Полиптер

+Д. Гиршпрунг ауруы

395. Тік ішекті саусақпен зерттеуді науқастың қай қалпында аяқтау керек:

А. Арқада жатып

Б. Сол бүйірде жатып

+В. Тізерлеп отырып

Г. Тізе шоштақ қалыпында

Д. Оң бүйірде жатып

396. Анустан 13 см қашықтықта орналасқан тік ішектің ректо-сигмалық бөлігінің рагы кезінде қандай жоспарлы  операция көрсетілген:

А. Гартман операциясы

+Б. Құрсақ ішілік анастомозбен тік ішектің алдыңғы резекциясы

В. Құрсақ-анальдық тік ішек резекциясы қигма ішектішығарумен

Г. Тік ішектің құрсақ-бөксе аралық резекциясы

Д. Сол жақтық гемиколэктомия

397. Тік ішектің  ісік алды ауруларына жатады, біреуінен басқасы:

А. Крон ауруы

Б. Бейспецификалық жаралы колит

В. Геморройдың асқынған түрлері

Г. Тік ішек полипозы мен полиптері

+Д. Гиршпрунг ауруы

398. Тік ішектің облигатты ісік алды ауруын көрсетіңіз:

А. Бүрлік полип

Б. Парапроктит

В. Геморрой

+Г. Жайылмалы жанұялық полипоз

Д. Параректальды жыланкөз

399. Тоқ ішекті арнайы зерттеуді қажет етпейтін белгілерді көрсетіңіз:

А. Анда-санда нәжісте қанның болуы

Б. Іш қату

В. Көп шырышты сұық нәжіс

Г. Ішектің толығымен тазармау сезімі

+Д. Жүрек айну, құсу

400.Тарылтушы тік ішек рагы кезінде қай әдіс арқылы ісіктің ішек бойындағы ұзындығын анықтауға болады:Обновлен 29 ноя 2014. Создан 27 ноя 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Внимание! Представленные материалы, являются информацией общего характера
и не могут заменить квалифицированной консультации врача специалиста.
Яндекс.Метрика

Сайт по лечению перекисью водорода и содой 

http://perekis-i-soda.ru/category/professor-neumyvakin