Асыл металдарды ион алмасу шайырларынан бөліп алу жолы, қолданылатын ертінділер, реакциялары

Асыл металдарды ертіндіден бөліп алудың экстракциялық үрдісі, қолданылатын экстрагенттер, реакциясы. Алтынды экстрактан бөліп алу әдісі, қолданылатын ертінділер, реакциясы. Алтынды аффинаждау әдістері,29.Асыл металдарды ион алмасу шайырларынан бөліп алу жолы,қолданылатын ертінділер,реакциялары.

Циандық процесте ион алмасу шайырларын пайдалану 3 жолмен жүргізіледі.

1.Асыл металды мөлдірленген циандық ертіндіден сіңіру-қарапайым әдеттегі циандау процессін жүргізіп,мөлдірленген ертіндіден асыл металдарды бөліп алу үшін Zn орнына ион алмасу шайырларын пайдалану.

2.Асыл металдарды циандық пульпадан ертінділеуден кейін сіңіру-агитатордан шығатын циандық пульпамен ион алмасу шайырларын араластырады.Асыл металдар сұйық фазадан ионидке өтеді.Пульпадан шайырларды бөліп алу үшін пульпаны ұяшықтарының өлшемдері кендік түйіршік терінен кіші тор арқылы өткізеді.

3.Асыл металдарды циандық пульпадан ертінділеу кезінде сіңіру-ертінділеу мен сорбция бірге жүргізіледі.Сорбциялық ертінділеудің көрсеткіштері анионидтің асыл металдар бойынша сиымдылығына байланысты. Сиымдылығы 20-26кг/т болғанда Au бөліп алу дәрежесі 95%,процесс ұзақтығы 3 сағат.Процесстің маңызды бөлігі қаныққан шайырды ары қарай өңдеу.Шайыр қамбат  тұратындықтан  Au бөліп алумен қатар оның регенерациясы да мүмкін болуы тиіс.Қаныққан шайырды өңдеудің негізгі әдісі елюерлеу әдісі.Ол әртүрлі еріткіштің көмегімен жүргізіледі.Ең тиімділері тиомочивина-ң тұз қышқылды ертіндісі және аммоний радонидінің сілтілік ертіндісі.

[HCL+CS(NH2)2 ]                                        [NaOH+NH4CN4CNS]

Тиомочивина Au-мен берік катиондық комплекс түзеді.Оны анион алмасу шайыры ұстап тұра алмайды. Сондықтан ол ертіндіге өтеді.

RAu(CN)2+2H++CL-+2CS(NH2)2=RCl-+Au[CS(NH2)2]2++2HCN                     Процесстің маңызды шарты ион алмасу хлор иондары арқ жүреді.Тиомочивина концентрациясы 8-9%,Тұз қышқылынікі 2-2,5%, процесті тік орнатылған колонналарда жүргізеді.Бай регенерат  Au-ды бөліп алуға,кедей регенерат айналымда болады.Бай регенераттағы Au мөлшері 1-2 г/л бөлінген HCN(көгерткіш қышқыл) арнайы құрылғыларда тұтылады.Тауарлық регенераттан  Au-ды қорғасын шаңымен немесе электролизбен тұндыруға болады. 2Au[CS(NH2)2]2++Pb=Pb[CS(NH2)2]42++2Au Pb шығыны1г Au-ға 10г Pb. Au бөліп алу дәрежесі 98%

Электролиз анод  графиттен катод титан немесе таттанбайтын болаттан жасалады.Электролит тауарлық регенерат .Ваннадағы кернеу 1В,ток тығыздығы 25-30Ам/м2.ұзақтығы 24 сағ.

 

30.Асыл металдарды ертіндіден бөліп алудың экстракциялық үрдісі,қолданылатын экстрагенттер,реакциясы


31.Алтынды экстрактан бөліп алу әдісі,қолданылатын ертінділер,реакциясы.

 

Құрамында Au бар ертіндіні онымен араласпайтын органикалық сұйықтық (экстрагент)араластырып металды (асыл металдарды) осы органикалық фазаға бөліп шығару,нәтижесінде 2 өнім алынады-құрамына асыл металдар өткізілген  органикалық фаза –экстракт,қалған сулы фаза –рафинат,егер құрамында басқа бағалы  металдар болса,бөліп алуға жібереді.Экстракция процессіндегі асыл металдың жалпы концентрациясы 500-1000 көтеріледі. Асыл металдар циандық ертіндіде комплексті аниондар түрінде болатындықтан экстрагент ретінде суда ерімейтін сілтілік  циандық ертіндіде анион алмасу қасиеті бар экстрагенттерді пайдалану қажет.Қолданылатын экстрагенттер: төрттік аммоний тұздары,триалкилбензиламмоний хлориді(ТАБАХ),тетра алкил аммоний хлориді,триалкил метил аммоний хлориді (ТАМАХ)

Циандық ертіндіден Au экстракциялау реак:                           

(R3C7H7N)Cl+Au(CN)2-=(R3C7H7N) Au (CN)2+Cl-                                              

Осы сиақты Ag,Cu,Zn аниондары да реакцияға түседі.

Au-ды органикалық фазадан құрамында 8% тиомочивина бар 5-10% H2SO4 бар ертіндіден немесе 25-35% Na радониді ертіндісімен реэкстракциялайды. (R3C7H7N)Au(CN)2+2CS(NH2)2+2HCl=(R3C7H7N)Cl+Au[CS(NH2)2]Cl+2HCN (R3C7H7N)Au(CN)2+CNS-=(R3C7H7N)CNS+ Au (CN)2-  Реэкстрагенттің концентрациясын өзгерте отырып, Ag мен басқа металдары басқа реэкстрактқа,ал Au басқа реэктрактқа бөліп алуға болады.Құрамы  Au бай реэкстракт электролизға жіберіледі. Au бөліп алу дәрежесі 90-95%.Органикалық фаза регенерцияға түседі.


32.Алтынды аффинаждау әдістері,сипаттама беру.Хлорлау әдісі. Мақсаты:асыл металдарды бөлу және оларды таза күйінде  алу.Арнайы аффинаж зауыттарында жқргізіледі.Процесске әртүрлі шикізат түседі:сом алтын,амальгамдаудан кейінгі қара Au, Au-Zn қалдықтары,мыс электролиттік шламдары,тұрмыстық Au сынықтары Pb,Znзауыттының қорытпалыры.Олардың химиялық құрамы әртүрлі,күрделі,көптеген қоспалары бар(Cu,Pb,Zn,As,Sb,Sn,Bi т.б).Аффинаж зауытына түскен материалдарды біртекті қорытпа алу үшін және қоспаның бір бөлігін ұшыру мақсатында индукцияның электр пештерінде балқытады.Асыл металдардың жоғалымын тудырмас үшін тиімді температурада және қож жабындысы астында жүргізіледі.Қождың сапасын жақсарту үшін (сұйық,аққыш)асыл металмен реакцияға түспейтін жақсы балқитын бура мен сода қосады(флюстер)Құрамында Hg бар материалдарды балқытқанда арнайы конденсациялық жүйе қарастырылады.


Хлорлау процессі. Аффинаждық әдістің бұл түрі балқытылған тазартылатын Ме арқылы газ түріндегі хлорды үрлеу арқылы жүргізеді.Cl алдымен асыл емес металдармен және күміспен әрекеттеседі.Соңында Au мен Pt тобының металдары реакцияға түседі.Жай металдар мен Ag хлоридтері металдық  Au ерімейді, тығыздығы төмен балқыма бетіне қалқып шығады. Жай металдық хлоридтың бәр бөлігі газ түрінде ұшады.Процесті графитен жасалған тигельдерде немесе индукциялық пештерде жүргізеді.Тигельдің өлшемі  Au бойынша 470кг дейін жетуі мүмкін.Қож түзілуі үшін тигельде бура мен кварц қоспасын қосады,тигель қақпағындағы саңылау арқылы отқа төзімді материалдан жасалған түтік енгізіп,сол арқылы хлор үрлейді процесс температурасы 11500С ,ұзақтығы 1-3 сағ.Процесстің аяқталғанын түтікке   Au-ң  сары түсті шаңның қонуынан біледі.Процесс аяқталған соң қожды бөліп алады Au-ды миксерге салып,құйма қалыпқа құяды.Алынған Au-ң пробасы 994,996.алынған хлоридтер және қож Ag-ң шикізаты болып табылады.Создан 17 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Внимание! Представленные материалы, являются информацией общего характера
и не могут заменить квалифицированной консультации врача специалиста.
Яндекс.Метрика

Сайт по лечению перекисью водорода и содой 

http://perekis-i-soda.ru/category/professor-neumyvakin