КМ сандардың алғашқы ондығын оқыту әдістемесі
Б1 1.КМ сандардың алғашқы ондығын оқыту әдістемесі

 Бірінші ондықтағы сандар және цифрлармен орындалатын амалдар оқытудың бірінші жылының барысында үйретіледі. Оқушылар бірінші ондықтағы әр санмен жеке-жеке танысады. Әрбір санның пайда болуын, оның цифрмен бейнеленуін, осы сан көлемінде санауды, заттармен, санмен, цифрмен сәйкестендірумен танысады, санның натурал сандар қатарындағы орны анықталады. Сандар салыстырылады, олардың күрамы оқытылады, әрбір сан көлемінде қосу жэне азайту амалдары орындалады, қарапайым арифметикалық амалдар орындалады.Ақыл-ойы кем оқушыларда сан, санау туралы елестетулерін қалыптастыру аса күрделі міндет. Олар сандарды заттармен дұрыс сәкестендіріп атамайды, қай жақтан бастап санау керектігін білмейді, «қанша?» деген сұраққа жауап беруде қиналады. Оқушылардың көпшілігі сандық жэне реттік санауды ажырата алмайды: 5 затты көрсеткеннің орнына реті бойынша 5-ші тұрған затты көрсетеді.

Алғашқы ондықтағы сандарды үйрету реті:Бірінші сабақта сан және цифр туралы түсінік беріледі. Бұл сабақтың мақсаты – оқушыларды сандардың пайда болуымен таныстыру (бір санға бір санды қосу арқылы), оның аталуы, цифрмен белгіленуі, цифрды жазуды үйрету, санның сандық қатардағы орнын көрсету, санды сатттардың санымен сәйкестендіруді көрсету. Екінші сабақта берілген санның сандық қатардағы орнын бекітеді, санның пайда болуының екінші тәсілімен танысады (берілген санға бір бірлікті қосу арқылы), тура және кері санау жаттықтырылады, заттардың санын салыстырады, заттар арасындағы теңдік және теңсіздік анықталады (көп, аз, тең).

Келесі сабақтарда осы сандар құрамымен және берілген сан көлемінде қосу және азайту амалдарын орындайды.

2.                  Арифметикалық есептерді шешу әдістемесі

Арифметикалық есептерді шешу арифметикалық амалдардың негізгі мағынасын ашуға оларды нақтылауға, анықталған өмірлік жағдайлармен байланыстыруға көмектеседі. Есептер математикалық ұғымдарды, қатынастарды, заңдылықтарды меңгеруге қалыптастырады. Ақыл-ойы кем балалардың есептерді шешкенде жалпы көңіл аударуы, бақылау қабілеті, логикалық ойлауы, сөзі дамиды. Есептерді шешу анализ, синтез, салыстыру, жалпылау сияқты танымдық қызметтің дамуына жағдай туғызады. Есептерді шешуде оқушылардың жіберетін қателерін былай классификациялауға болады:               1.Артық сұрақтар және амалдар енгізу                                                                                             2.Керекті сұрақтар мен амалдарды енгізбеу (шығарып тастау)                                                   3.Сұрақтардың амалдарға сәйкес келмеуі: дұрыс қойылған сұрақ және қате қолданылған амал немесе керісінше, дұрыс қолданылған амал қате қойылған сұрақ .                                          4. Кездейсоқ алынған  сандар және амалдар.                                                                                              5.Амалдарды орындағанда шамалардың аталуындағы  қателер: а) аталуы жазылмайды ; б) аталуы есептің мазмұнын заттық түсінуден тыс, қате жазылады; в) аталуы жекелеген компоненттерге ғана жазылады.                                                                                                            6. Есептеудегі қателер­.                                                                                                                                                                                                 7.Есептің жауабын қате айту.                                                                                                              Негізгі қиындықтар сөзбен берілген есепті көрнекі түрде беру қажет болғанда пайда болады. Кезкелген арифметикалық есептермен жұмыс  әдістемесінде мынандай этаптарды көрсетуге болады: 1) есептің мазмұнымен жұмыс; 2)есепті шешу жолдарын қарастыру; 3)есептерді шешу;4)жауыпты өрнектеу (атау);5)есептерді шешуді тексеру;6)шешіген есеппен жүргізілетін келесі жұмыстар.

3 КМ масса өлшемдерін оқыту

Оқушылар білімін зерттеу жұмыстарын көрсеткендей, олардың  бұлшықет түйсіктері нашар дамыған. VIII түрдегі мектептің оқушылары бұлшықет  түйсігіне байланысты кейбір бөлінген заттарды ғана айыра алады. Оқушылардың бұлшықет түйсіктерін біртіндеп дамытатын жаттығулар ұйымдастыру қажет. Көрнекілік ретінде баланы қоршаған заттарды қолдануға болады. Мысалы: Екі бірдей су құйғыш (біріне су құйылған, бірі сусыз); көлемі бірдей шарлар т. б. (салмағы бойынша әр түрлі).

Оқушылар басында бұлшықет  түсінігіне байланысты заттарды салмағы бойынша ажыратады, нәтижесінде бастапқы түсініктері қалыптасады: ауыр-жеңіл, ауыррақ-жеңілірек.

 Мұғалім оқушылардың заттық-ктикалық  әрекетін қоса отырып, үнемі бұл түсініктерінің кері және тиесілі қатынасын ескереді.

 Салмағы бойынша заттарды өлшеуде гирьді қолданбай, ыдыстық таразы көмегімен көрсету қажет. Таразыны екі ыдысына салмағын салыстыратын заттарды салады. Ауыр салмақты ыдыс төмен түседі, жеңіл салмақты ыдыс жоғары көтеріледі. Егер салмағы бірдей болса, таразы ыдыстарын теңеседі.

Интелектісі бұзылған 1-сынып оқушылары заттардың салмағы, көлемі, орны, оның кеңістікте орналасуын сирек теңестіре алады. Мысалы: оқушыларға 1 кг мақтаның үлкен көлемін және 1 кг тұздың кішкене қорабын көрсетеді, сонда оқушылар мақтаны ауыр, себебі ол үлкен, ал тұзды жеңіл, себебі ол кішкентай деп жауап береді. Оқушылар заттардың массасын орнымен кеңістікте орналасуын шатастырмас үшін, көбінесе бұлшықет түйсігін дамытуға түрлі заттардың салмағын салыстыруға практикалық жұмыстар жүргізу керек. (1 пачка чай және сондай көлемдегі 1 пачка тұз, және т. б.).

 

Б.2  1.                                                  Көп таңбалы сандар нумерациясын оқыту

      Бұл тарауда оқытуда мынынадай сатыларды бөліп қарауға болады:

1)                       Жаңа сандық және разрядтық бірліктермен: ондық мың, жүздік мың, бірлік миллионмен таныстыру;

2)                Белгілі сандық бірліктермен және жаңа; ондық мыңдармен, жүздік мыңдармен 1 млн –ға дейін санау.

3)                1 млн-ға дейінгі сандарды жазудың тиянақты дағдысын қалыптастыру;

4)                Бірліктер класын қайталау және мыңдар класымен (1 ,2 –ші кластар) таныстыру;

5)               Көп таңбалы сандарды ондықтар құрамы бойынша талдау- сандағы кластар мен разрядтарды бөліп қарау, берілген кластармен разрядтары бойынша санды құрау.

         Оқушыларға, сабақта оқытылатын көп таңбалы сандардың практикада, өмірде қайда қолданылатынын көрсету қажет. Көп таңбалы сандар нумерациясын оқытуда, осы тақырыпты алғашқы таныстыруға бөлінген укақытпен шектеліп қалуға болмайды. Ауызша және жазбаша нумерецияны бекіту жаттығулары математиканың әрбір сабағын ажырамас бөлігі болуы керек. Оларды ауызша есептеуге, арифметикалық диктантқа енгізіп отырған дұрыс.

       VIII түрдегі мектепте интеллектуалы төмен оқушыларға арналған оқыту бағдарламаларында  көп таңбалы сандар нумерациясын оқытудың әртүрлі ұсынылады.

1-вариант.Оқыту әдістемесі.Тізбектілік.

1.10,100,1000-ға дейінгі нумерацияны қайталау.( алдындағы 10-нан жаңа санау бірлігі құрылуына ерекше көңіл аудару керек).

2.  10000-ға дейінгі бүтін мыңдар нумерациясы ( бірлік мыңдармен 10000-ға дейін тура және кері ретте санау).Жазуда дөңгелек мыңдарды белгілеу.

3. Төрт таңбалы сандар нумерациясы :

а) 10000-ға дейін жүздіктермен ондықтармен, бірліктермен санау;

б) Толық және толық емес төрт таңбалы сандарды құрау және жазу;

в) сандарды талдау;

г) көрсетілген разрядқа дейін сандарды жуықтау;

100000 және 1000000 – ға дейін нумерация осындай тізбекте оқытылады. 100000 және 100000-ға дейінгі нумерацияны оқытуда кластар ұғымы қалыптастыруға жаттығулар енгізіледі. Оқушылар санды талдай отырып, разрядтармен бірге кластарды да көрсетеді.

    Бірлік мыңдарды таңбалаңуды екі жолмен көрсету керек:

2мың -2000, 5мың-5000.

Нумерация жұмысында тізбектілікті және сандардың натурал қатарын қасиеттерін (егер санға 1-ді қоссаң, одан кейінгі келесі сан, егер саннан 1-ді шегерсек, оның алдындағы сан шығады) бекіту маңызды кезеңдердің бірі болып саналады.

2-вариант  1000000-ға дейінгі(мыңдар класы) сандар нумерациясы. 

Оқыту әдістемесі. Тізбектілік:

1)                   1000-ға дейінгі нумерацияны қайталау, разрядтарды аталуын (бірліктер, ондықтар, жүздіктер)және кластың (бірлік)атауын бекіту.

2)                   Мыңдарды құрау (1 мың,ол 1000 бірлік,1 мың ол10 жүздік,  1 мың- ол 100 ондық)

3)                   10 мыңға дейін  1 мыңнан санау,ал жазуда нөлдердің  орнына «мың» деген сөзді пайдалану: 1 мың, 2 мың, 3 мың, ..., 9 мың, 10 мың немесе бір оныдқ мың. Ары қарай, осыған ұқсас 100-мыңға дейін:10мың,  20мың , 30мың, ...., 90мың, 100 мың немесе 1 жүздік мың.

    Бірлік және мыңдық кластарда дөңгелек сандардың аталуы бірдей ,тек қана екінші класта дөңгелек санның аталуына кластың (мың ) аталуы қосылады, ал бірінші кластағы дөңгелек санын аталуына кластың (бірлік) аталуы қосылмайды.

2 Көбейту және бөлу кестесін оқыту әдістемесі

VIII түріндегі мектепте оқушыларға келесі түрдегі көбейту және бөлу кестесі кең таралады:

Бірдей қосылғыштардың қосындысы ретінде көбейтуді таныстыру.

Екәләк көбейту кестесін құрастыру.

Екілік бөлу кестесін құрастыру.

Тақырыптың міндеттері:

Геометриялық фигуралар туралы түсініктерін қалыптастыру.

Оқушыларды сызбалық және өлшеуіш аспаптардың көмегімен және оларсыз (көзбен өлшеу, қолдан сызу т.с.с) өлшеудің және геометриялық  фигураларды салудың машықтық біліктерін қалыптастыру.

Кеңістік ұғымдарды жөніндегі білімдерін жалпылау.

Геометриялық фигураларды бір-бірінен ажыратуға машықтандыратын тапсырмалар, қайталау және пысықтау мақсатында кездесуі мүмкін және олардың бәрі жаңадан енгізіліп отырған түсініктерімен тығыз байланысты қарастырылады.

Тапсырмалар:

Геометриялық материалдарды оқытуды мынадай қағидалар басшылыққа алынады:*Геометриялық материалдарды оқыту барысында оқушылардың мектепке дейінгі және күнделікті өмірден алынған білімдеріне арқа сүйеледі;*Геометриялық ұғымдарға ( тік төртбұрышытың, шаршы және периметрдің басқаларына) анықтама тек қана остенсивті түрде көрсету арқылы беріледі;*Геометриялық материалдар оқушылардың ойлау қабілетін дамыту үшін де пайдаланылады;*Геометриялық материалдар оқушыларға математика мен өмір байланысын түсінуге септігін тигізеді;*Геометриялық материалдар оқушыларда практикалық іскерліктер қалыптастырады.

Жалпы геометриялық материалдар жайлы оқушыларда берік білім қалыптастыру үшін мынадай геометриялық мағынада қарастырылады:*Геометриялық фигураларды санау материалдары ретінде пайдалана алады.*Геометриялық шамалар (ұзындық, аудан) және оларды өлшеу жайлы түсінік қалыптастыратын есптер.

Көпбұрыштың периметрін, ауданын табуға арна лған есептер.

Салу есептері *Геометриялық фигураларды саралауға (классфикациялау) арналаған тапсырмалар. Бір топ фигуралар ішінен «ұшбұрышты теріп жаз» деген сияқты.

6.Фигураны бөліктерге бөлу немесе керісінше элементтері бойынша фигура құрастыру.7.Әріпті пайдалана отырып геометриялық сызбаларды оқу, жазу.8.Нәрселердің немесе оның қандай да бөлігінің геометриялық формасын анықтау.

3 Практикалық тапсырма

 

Б3 1. .Арнайы мектептің 8-ші түрінде математиканы оқыту әдістемесі  8-ші түрдегі арнайы мектептің негізгі міндеті – ақыл-ойы кем балаллардың таным процесіндегі және эмоционалды ерік-жігер сферасындағы кемшіліктерді максимальді жеңу, оларды өндірістік еңбекке қатысуға дайындау, қазіргі қоғам жағдайына ілеуметтік бейімдеу.Оқушылардың күнделікті өмірге және болашақ мамандығына қажетті тиімді математикалық білім, дағды және іскерліктерді меңгерту және оны өмір бойы тиімді пайдалану – математикаға үйретудің негізггі жалпы білім беретін міндетті.
Көмекші мектеп оқушылары барлық оқу жылы барысында математикадан келесі білім және практикалық іскерліктерді меңгерулері тиіс:

•  Натурал сан, ноль, сандардың натуралды қатары, қарапайы және ондық бөлшектер туралы есептеулер;

•  Негізгі өлшемдер ( қиманың ұзындығы, баға, заттың салмағы және массасы, фигураның ыдыстық ауданы, дененің , уақыттың көлемі), көлемді өлшеу бірліктері және олардың сәйкестігі туралы елестетулер; 

•  Өлшем, уақыт өлшемінің метрикалық жүйесін және оны практикалық қолдана білу дағдысы;

•  Қарапайым өлшеу құралдарды қолдана білу ( сызғыш, өлшеу сауыты, таразы, сағат т.б.) іскерліктері;

•  Көптаңбалы сандар және түбірлермен төрт негізгі арифметикалық әрекеттерді орындау дағдысы;

•  Қарапайым және құрамды арифметикалық есептер шешу;

•  Геометриялық фигуралар, оның пішіні және көлемі туралы елестету, оларды сызба құралдары арқылы ( сызғыш, циркуль, транспортир, сызғыш бұрыш) құрау.

2. Көмекші мектепте гиометриялық материялды оқыту әдістемесі.

Көмекші мектеп оқушылары математиканы оқу процесі барысында тек арифметикалық білім алып қоймай, көрнекі гиометрия туралы түсінік алады. Ақыл-ойы кем балардың кеңістікті бағдарлауы, психикалық дамуын баяу дамытады. Гиометриялық материялды оқыту барысында оқушылар нақты, заттардың құрамын абстрактілеуді, салыстыруды, жекелеуді, топтастыруды, гиометриялық фигураларды қарастырып үйренеді. Осының негізінде ақыл ойы кем балардың психикалық ерекшеліктері біршама дамиды, яғни оқыту мен тәрбиелеуде түзетушілік бағыт жүзеге асырылады. Гиометриялық материялдарды оқу барысында оқушылар өлшеу, сызу сияқты әрекеттерді меңгереді. Сонымен қатар, гиометриялық білім еңбек, сурет, сызу, дене шынықтыру, жаратылыстану, гиография сияқты пәндермен тығыз байланысты болады. Көмекші мектепте гиометрияны оқытуда үш негізгі мақсат шешіледі:

1.Жалпы  білімдік- гиометриялық фигуралардың бейнесі, құрамы, ұзындығы туралы елестетулерін дамыту.

2.Түзету – дамытушылық- кеңістікті бағдарлау қиялын, ақыл ой және практикалықәрекетін дамыту және түзету.

3.Практикалық мақсат-түрлі өлшеу және сызу құоалдары арқылы жұмыс жасау, сызу дағдылары өмірде практикалық әрекетті шешуінде қолдануды жетілдіру. Ұзындықтармен, өлшем бірліктерімен танысады.

Өлшеу, сызу құралдарысен (сызғыш, цыркуль, транспортир т.б.) танысады. Өлшеу, сызу модельдеу дағдыларын меңгереді, алған білімдерін өмірмен байланыстырады. Мысалы, айналадағы заттардан геометриялық фигураларды тану, гиометриялық білімдерін басқа пәндерде қолану.

Көмекші мектептің математика бағдарламасында геометриялық материял концентрлік түрде көрсетілген. Әр оқу жылында оқушылар өткен геометриялық материялдарға қайта оралып отырады, бірақ ол туралы білімдері кеңейіп, тереңдетіледі.

Геометриялық материял бастауыш сыныптарда бөлек тақырып болып қарастырылмайды. Гиометриялық материял арифметикалық және алгебралық материялдармен тығыз байланыста қарастырылады. Гиометриялық материялдардан бастауыш сыныпта: «кеңістік туралы түсінік», «нақты фигура туралы ұғым», «геометриялық фигуралармен байланысты қарапайым ұғымдар, оларды ажырату», «гиометриялық шамаларды өлшеу», «фигураларды салудың бастама білігін қалыптастыру», «әртүрлі гиометриялық шамалармен таныстыру» және т.б. қарастырылады. Геометриялық фигуралардың 1-сыныпта бұрын беріліп жүргеннен гөрі біршама кеңейтіліп берілу себебіпән ішіндік мұқтаждықтан және қажеттіліктен туындайды. Өйткені олар ілгеріде көрнекілік ретінде жиі қолданылады, сондай-ақ дамытушылық сипаттағы жаттығулар мен тапсырмаларды орындауда тірек білім болып табылады; ал олардвң ішіндегі шығармашылықпен байланыстырылады, көбінесе гиометриялық фигураларды бөлу және бөліктерден құрастыруды көздейді. Геометриялық фигуралар жайындағы түсініктер де біртіндеп құрастыруды көздейді. Геометриялық фигуралар жайындағы түсініктер де біртіндеп тиянақтала және дами түседі. Осы уақытқа дейін гиометриялық фигуралар «бір тұтас»деп түсіндіріліп келсе, енді олардың элементтерімен таныстыру жүзеге асырылады. Осыған орай ұшбұрыштың және шаршының қабырғалары – кесінділер, ал бұрыштың қабырғалары – сәулелер, олардың төбелері – нүктелер болып табылатынына назар аударылады. Сонымен бірге ұшбұрыштың, төртбұрыштың, (бес, алтыбұрыштың) элементтері (бұрыштары, төбелері, қабырғалары) аталу сандарымен (3,4,5,6) сәйкестендіріледі. Гиометриялық фигуралардан бастауыш сыныпта: Сызықтар (Түзу. Қисық. Тұйықталған және тұйықталмаған қисық сызықтар). Нүкте. Сәуле. Бұрыш.

3 Ақыл ойы кем оқушыларға  ұзындық өлшемін таныстыру

Коррекциялық мектеп оқушылары (жоғарғы сынып оқушылары да) заттарды ұзындығы бойынша салыстырғанда ұзын-қысқа дегеннің орнына үлкен- кіші деген сөздерді жиі қолданады. Мұғалім оқушылардың сөздігіне ұзын-қысқы терминдерін жазғызып, оны өз кезегінде қолдануын талап етеді. Сабақта, бұл ұзын-қысқа белгілерін қалыптастыру мақсатында өмірлік ситуация құрып, тұрмыстық жағдайды шешу жүзеге асырылады. Әртүсті жолақты екі қораптың қақпағына желімдеу керек (мұғалім бір ұзын қораппен бір қысқа қорапты көрсетеді). Әр қорапқа қай жолақты салу керек? (ұзындықтары әртүрлі жолақтар: біреуі –ұзын,екіншісі қысқа).

3 Практ жұмыс

  

Б10  1     10,-ға көбейту  және  бөлу

1000 концентріндегі 10-ға және 100-ге көбейту ережелері көп таңбалы сандарды 10-ға және 100-ге көбейге де, бөлуге де қолданылады. 1000*2=1000+1000=2000немесе 1 мың *2=2мың =2000 ; 1000*5=1мың*5=5мың=5000    1000-ға көбейтудің бірнеше мысалдары бары қарастырылып, қорытынды жасалайды. Егер көбейткіштердің біреуі 1000 саны болса, онда көбейтіндіде екінші көбейткіштің жанына үш ноль тіркеліп жазылады. Көбейтудің орын ауыстыру заңын пайдаланып , мысалды 3*1000 түрінде де шеше алады.  10,100,1000-ға бөлу бір жолға жазылады (42000/1000=42)және ауызша шығарылады. Мысалдар бөлуді қалдықсыз және қалдықпен шығаругада беріледі.                                 80/10=8; 800/100=8; 8000/1000=8; 85/10=8(5 қалдық),807/100=8(7қалдық) қалдық бөлгіштен кем болатынын ескертіп отыру керек. Разрядты сандарға(ондықтар, жүздіктер, мыңдар) көбейту және бөлу разрядты сандарға көбейтуде көбейту кестесін, бір таңбалы, дөнгелек санды екі санның көбейтіндісі түрінде жазуға болады (м : 20=2*106 500=5*106 6000=6*1000) Дөнгелек санға көбейтуді қайталау (м: 12*20=12*(2*10)=(12*2)*10=24*10=240   Санды дөңгелек ондыққа көбейтуде санды ондықтың санына көбейтіп, көбейтіндіге нольді тіркеп жазу керек 25*300=25*3*100=75*100=7500 разрдты сандарға бөлуде бөлу кестесін,10,100,1000-ға бөлуді қайталау керек. Бөлудің ауызша 10,100,1000 –ға бөлуді лқайталау керек. Бөлудің ауызша , жазбаша жағдайларында қайталау міндетті. 400/20=400/10/2=40/20                    2500/500=2500/100/5=25/5=5  250000/5000=250000/1000/5=250/5=50

2. 20 ға дейін қосу жане азайту

3 Ақыл ойы кем балаға уақыт ұғымын қалыптастыру

Жауабы9 билет 2 сурағы

Б11 1. Ақыл ойы кем балалар 100 көлеміндегі сандарды оқып үйретуде келесідей білімді алулары қажет:

 1. 100 дейін тура және кері қайтара санауды үйрету.
 2. Реттік сандарды қолдануды
 3. Ондық сандардың құрамын білулері қажет
 4. 100 көлеміндегі натурал сандардың қатарын білулері қажет
 5. Сандарды салыстыруды, қай сан көп, немесе тең екенін білулері қажет.
 6. Бірінші жүздікті жазуды және оқуды білулер қажет.

100 көлеміндегі сандарды номерлеуді үйрену ақыл ойы кем балалар үшін қиындық туғызады. Оқушылар ондықтарды сан сақтаудан қиналады. Олар «40» және «90» деген сандарды есте сақтауды қиналады. Олар ұқсастықтарын «төрт 10», «тоғыз 10» деп санайды да, ал жаңа ондықтарды «жиырма тоғыз», «жиырма он», «жиырма он бір» және т.б.

Жазбаша нумерациялауды да жай игереді. 35 санынын орнына 53 сандарды оқуда бірінші бірлікті, содан барып ондықты оқиды. Нумерациялауды ауызша оқып, кейбір оқушылар жазбаша игеруде қиналады. 1 ден 100ге дейінгі сандарды қате жазады.

Бұл қиындықтын себебі, математикалық материалдың қиындығында және де оқушылардың психологиялық ерекшелігінде.

Тақырыпқа байланысты оқытуға қойылатын талаптар:

 1. 1-ші және 2-ші ондықтың номерлеуін жақсы игерту.
 2. Әртүрлі көрнекіліктер мен дидкатикалық материалдарды қолдану.
 3. Номерларды жүйелі қайталау,әртүрлә тапсырмалар және жаттығулар мен жұмыс істеуі, оқушылардың шығармашылық және сөйлеу тілі әрекеттерін дамыту.

2 дөңгелек ондықтар номерациясымен таныстыру 

Оқушыларды дөңгелек ондықтар номерациясымен таныстыру сабағын мұғалім ондыңтардың жай бірліктермен құралатынын қайталаудан бастауы керек

3КМ әріпті сиволика терминндерін енгізу 

Б 12 1. Акыл ойы кем оқушы-ға есептер шешуді оқыту әдістемесінің жалпы сұрактары

2 Жауабы 2 билет 1 сұрағы

3 Арн мектепте 20 ға дейн қосу және азайту

 

Б13 1. КМ 100 көлемінде қосу жане азайтудың негізгі тәсілдерін оқыту

2  жауабы 9 билет 2 сурағы

Акыл ойы кем окушыларды ң қарапайым теңдеулерді шешуі

 

 

 

Б4 1. қосу және азайтуға үйрету.

Арифметикалық әрекетпен оқушылар 2 санын өткеннен кейін таныса бастайды. Алғашқы ондықтың әр санымен танысу (1 санынан басқа) осы сан көлемінде қосу және азайту әрекеттерін үйренумен аяқталады.Қосу және азайту амалдары қатар оқытылады.Оқушылар қосу (+), азайту (-), және тең (=) белгілерімен танысады. Оқушылардың білім деңгейлеріне байланысты қосу және азайту амалдарын үйрету процесінде заттық-практикалық әрекеттер санаумен қатар жүреді: «Бір алмаға тағы бір алманы қос, барлығы қанша болды?» Ол былай жазылады : 1+1=2. Оқушылар партада бір затқа тағы бір заты қосып, нәтижені санайды.

Мысалды тақтаға және дәптерге жазады. Оқушылар мысалды оқуды үйренеді: «Бірге бірді қоссан екі болады». Осы сабақта азайтуға есептер шығарып, оны жазумен танысады. Мысалды былай оқиды: «Екіден бірді алса болады (қалады) бір».

 Математиканың алғашқы сабағынан бастап зат және сандармен орындалатын әрекеттерді ауызша айтуға үйрету керек.

Бірнеше санға бірнеше санды қосуды үйреткенде мынандай әрекеттер орындалады: Мысалы 2+2=?Мұғалім: «Себеттегі алманы санайық. Олар 2. Оған тағы 2 қосу керек. Себетте барлығы қанша алма барын табайық. Былайша санаймыз: екіге тағы бірді қосамыз болады 3 және 1, болады 4. Себетте 4 алма, яғни 2+2=4. себетте 4 алма екенін тексерейік, санайық.»

Оқушылар қосумен танысқаннан кейін мұғалім азайтуды үйретеді: 5-2=? Жинақтық полотноға 5 дөңгелек қойылады. 2 дөңгелекті азайту қажет. 1 санап аламыз, 4 қалады, тағы 1 санап аламыз қалады 3, яғни 5-2=3

Алғашқы ондықтағы әр санды таныстырғанда оқушылар санның құрамы туралы елестетулерді меңгереді. Санның құрамын үйрену үшін оқушылар заттарды өзара біріктіру арқылы, сонымен қатар оларды екі топқа бөліп әр топтағы заттар санын анықтаумен меңгереді. Мысалы 5 санының құрамын өткенде 5 затты санап алады және оларды екі топқа бөледі. Әр топтағы заттарды санайды және оларды тиісті цифрмен белгілейді.

3.Ақыл ойы кем оқушыларға Ұзын-қысқа,ұзынырақ, қысқарақ, ұзындықтары тең бірдей, әртүрлі ұғымдарын қалыптастыру.

Коррекциялық мектеп оқушылары (жоғарғы сынып оқушылары да) заттарды ұзындығы бойынша салыстырғанда ұзын-қысқа дегеннің орнына үлкен- кіші деген сөздерді жиі қолданады. Мұғалім оқушылардың сөздігіне ұзын-қысқы терминдерін жазғызып, оны өз кезегінде қолдануын талап етеді. Сабақта, бұл ұзын-қысқа белгілерін қалыптастыру мақсатында өмірлік ситуация құрып, тұрмыстық жағдайды шешу жүзеге асырылады. Әртүсті жолақты екі қораптың қақпағына желімдеу керек (мұғалім бір ұзын қораппен бір қысқа қорапты көрсетеді). Әр қорапқа қай жолақты салу керек? (ұзындықтары әртүрлі жолақтар: біреуі –ұзын,екіншісі қысқа).


Б5 1. жауабы  2 билет 1 сұраағында

2      Құрама арифметикалық есептерді шешу әдістемесі  

Құрама немесе күрделі арифметикалық есептер деп екі және көп арифметикалық амалдар санымен шешілетін есептерді айтады. Мұғалім оқушылардың анықталған түрдегі жай есепті құра білуіне, құрама есептің құрамына кіретін  жай есептерді шешу жолдарын меңгергеніне көхі жеткеннен кейін күрделі есептерді шешуге ауысуына болады. Екінші есеп біріншінің жалғасы болатын, яғни бірінші жай есептің жауабы берілген екінші жай есеп болатын, қос есепті шешу пайдалы . Оқушылар әрбір есепті жеке-жеке шығарады. Есептердің шешулері салыстырылады. Мұғалім неге бірінші есептің қосумен, ао екіншінің-азайтуымен шешілетінін түсіндіруді сұрайды. Оқушылардың екінші    есептегі бірінші санды берілуге көңілдері аударылады. Бұл дайындық жұмыс оқушылардың өздеріне осындай қос есептерді құруға үйренуіне қажет . Алғашқыда мұғалім сұрайды: 1) тек екінші жай есепке  сұрақ таңдап ал, сонан соң қос есептен екінші есепті құрау, бірінші есеп дайын күйінде беріледі; 2)бірінші есепті шешкенде шыққан санмен , екінші есепті құру, мысалы:”Маша жаңа жылға  силық  алды. Онда 6 шоколадты конфет және 5 карамель. Сыйлықта барлығы қанша конфет болды? Есепті шығарып, оқушылар жауып береді :”  Барлығы 11 конфет; “Енді конфет жөнінде азайтуға,  құрамында 11 конфет  саны болатын  есеп ойландар,”-дейді мұғалім.                                                                                                            Жаттығудың мұндай түрі оқушыларға нәтижесінде құрама есептен жай есепті бөліп алуға көмектеседі. Заттар тұтастығына операцияны бақылау негізінде есептің берілуін құру және осы берілуге сұрақ таңдау  пайдалы жол болып табылады. Жай және құрама есептердің шешуің салыстыру қажет . Құрама есеп жай есептен  өзгешілігі тек  қосымша сандық берілуі мен сұрақта болады. Ары қарай жай және құрама есептердің шешуін салыстыру керек.Жай және құрама есептерді салыстыра отырып, оқушылар құрама есепте бұрын  оларды шешуде тәжрибелерінде болған жай есептердің бар екенін білуді біртіндеп  үйренеді. Есептің берілуіне тиянақты талдау құрама есептегі екі жай есепті әртүрлі түскен астын сызуға қойылатын талант жағдай туғызады. Оқушылар жаңа арифметикалық амалдар –көбейтумен және бөлумен танысқаннан кейін, сонымен бірге жаңа математикалық ұғымдармен-жай есептер кіретін жаңа жай және құрама есептерді шығарады. Құрамы есептерді шешуде оқушыларды есептермен жұмыстың жалпы жолдарын үйрету керек: есептің мазмұнын талдай білу , белгілі берілгенді, белгісізді(есепте нені білу керек ), анықтау, есептің негізгі сұрағына жауап беруге қандай  берулер жетіспейді(аралық белгісіздік анықтау).

3Практ жұм

Б6 1 Құрама  есептерді шешу әдістемесі  

Құрама немесе күрделі арифметикалық есептер деп екі және көп арифметикалық амалдар санымен шешілетін есептерді айтады. Мұғалім оқушылардың анықталған түрдегі жай есепті құра білуіне, құрама есептің құрамына кіретін  жай есептерді шешу жолдарын меңгергеніне көхі жеткеннен кейін күрделі есептерді шешуге ауысуына болады. Екінші есеп біріншінің жалғасы болатын, яғни бірінші жай есептің жауабы берілген екінші жай есеп болатын, қос есепті шешу пайдалы . Оқушылар әрбір есепті жеке-жеке шығарады. Есептердің шешулері салыстырылады. Мұғалім неге бірінші есептің қосумен, ао екіншінің-азайтуымен шешілетінін түсіндіруді сұрайды. Оқушылардың екінші    есептегі бірінші санды берілуге көңілдері аударылады. Бұл дайындық жұмыс оқушылардың өздеріне осындай қос есептерді құруға үйренуіне қажет . Алғашқыда мұғалім сұрайды: 1) тек екінші жай есепке  сұрақ таңдап ал, сонан соң қос есептен екінші есепті құрау, бірінші есеп дайын күйінде беріледі; 2)бірінші есепті шешкенде шыққан санмен , екінші есепті құру, мысалы:”Маша жаңа жылға  силық  алды. Онда 6 шоколадты конфет және 5 карамель. Сыйлықта барлығы қанша конфет болды? Есепті шығарып, оқушылар жауып береді :”  Барлығы 11 конфет; “Енді конфет жөнінде азайтуға,  құрамында 11 конфет  саны болатын  есеп ойландар,”-дейді мұғалім.                                                                                                            Жаттығудың мұндай түрі оқушыларға нәтижесінде құрама есептен жай есепті бөліп алуға көмектеседі. Заттар тұтастығына операцияны бақылау негізінде есептің берілуін құру және осы берілуге сұрақ таңдау  пайдалы жол болып табылады. Жай және құрама есептердің шешуің салыстыру қажет . Құрама есеп жай есептен  өзгешілігі тек  қосымша сандық берілуі мен сұрақта болады. Ары қарай жай және құрама есептердің шешуін салыстыру керек.Жай және құрама есептерді салыстыра отырып, оқушылар құрама есепте бұрын  оларды шешуде тәжрибелерінде болған жай есептердің бар екенін білуді біртіндеп  үйренеді. Есептің берілуіне тиянақты талдау құрама есептегі екі жай есепті әртүрлі түскен астын сызуға қойылатын талант жағдай туғызады. Оқушылар жаңа арифметикалық амалдар –көбейтумен және бөлумен танысқаннан кейін, сонымен бірге жаңа математикалық ұғымдармен-жай есептер кіретін жаңа жай және құрама есептерді шығарады. Құрамы есептерді шешуде оқушыларды есептермен жұмыстың жалпы жолдарын үйрету керек: есептің мазмұнын талдай білу , белгілі берілгенді, белгісізді(есепте нені білу керек ), анықтау, есептің негізгі сұрағына жауап беруге қандай  берулер жетіспейді(аралық белгісіздік анықтау).

2 .КМ сандардың алғашқы ондығын оқыту әдістемесі

 Бірінші ондықтағы сандар және цифрлармен орындалатын амалдар оқытудың бірінші жылының барысында үйретіледі. Оқушылар бірінші ондықтағы әр санмен жеке-жеке танысады. Әрбір санның пайда болуын, оның цифрмен бейнеленуін, осы сан көлемінде санауды, заттармен, санмен, цифрмен сәйкестендірумен танысады, санның натурал сандар қатарындағы орны анықталады. Сандар салыстырылады, олардың күрамы оқытылады, әрбір сан көлемінде қосу жэне азайту амалдары орындалады, қарапайым арифметикалық амалдар орындалады.Ақыл-ойы кем оқушыларда сан, санау туралы елестетулерін қалыптастыру аса күрделі міндет. Олар сандарды заттармен дұрыс сәкестендіріп атамайды, қай жақтан бастап санау керектігін білмейді, «қанша?» деген сұраққа жауап беруде қиналады. Оқушылардың көпшілігі сандық жэне реттік санауды ажырата алмайды: 5 затты көрсеткеннің орнына реті бойынша 5-ші тұрған затты көрсетеді.

Алғашқы ондықтағы сандарды үйрету реті:Бірінші сабақта сан және цифр туралы түсінік беріледі. Бұл сабақтың мақсаты – оқушыларды сандардың пайда болуымен таныстыру (бір санға бір санды қосу арқылы), оның аталуы, цифрмен белгіленуі, цифрды жазуды үйрету, санның сандық қатардағы орнын көрсету, санды сатттардың санымен сәйкестендіруді көрсету. Екінші сабақта берілген санның сандық қатардағы орнын бекітеді, санның пайда болуының екінші тәсілімен танысады (берілген санға бір бірлікті қосу арқылы), тура және кері санау жаттықтырылады, заттардың санын салыстырады, заттар арасындағы теңдік және теңсіздік анықталады (көп, аз, тең).

Келесі сабақтарда осы сандар құрамымен және берілген сан көлемінде қосу және азайту амалдарын орындайды.

3 Әртүрлі сабақта матем ұғымды қалыптастыру

Математикаға өзара басқа пәндермен, әсіресе еңбекпен тығыз байланыста болады. Тәжірибеде көрсеткендей оқушылар математиканы жақсы меңгерсе, онда ол басқа пәндерде практикалық тапсырмаларды жақсы орындауды Математика сабағында дүниетану, география, тарих, сурет, сызу, еңбек, дене шынықтыру және басқа пәндерден алған білімдерді қолдану керек. Сонымен қатар математикалық білім басқа пән сабақтарында оқушылар қағаздан, ермексаздан математикада қолданылатын көрнекіліктер жасайды, геометриялық фигураларды жүргізеді, қияды және оларды ажыратуға, атауға үйренеді..

Қол еңбегі сабағында математика сабағындағыдай кеңістікті бағдарлау дамиды. Оқушылар жоғары, төмен, оң және сол жақтарын, қағаздың ортасын көрсетуді, аппликация элементтерін қағазға дұрыс орындаластыруды үйренеді.

Математика сабағында оқушылар геометриялық фигуралармен танысады: нүкте, түзу, сызық, қима, дөңгелек, төртбұрыш, тікбұрыш, шаршы, параллеограмм, ромб, үшбұрыш. Бейнелеу өнері сабағында геометриялық фигуралар туралы түсініктерін бекітеді және  оларды бейнелеуді үйренеді.

География сабағында мұғалім және тақырыптарды оқығанда мысалы, «Маштаб», «План», мұғалім сызудан алған білімді, математикалық білімді  ( периметрді, ауданды анықтағанда өлшем бірліктерін қолдану).

Тарих сабағында мұғалім оқушылардың уақыттық елестетулерін кеңейтеді және нақтылады.

Дене шынықтыру сабағында оқушылар көлем ( ұзындық, салмақ) туралы білімдерін бекітеді.

Қазақ тілі сабағымен байланысы өзгеше. Қазақ тілі  сабағында мұғалім оқушылардың математикалық тілін дамыту міндетін шешеді, оның математикалық сөздік қорын молайтады. Математика мұғалімі тек есепті дұрыс орындауын ғана қадағалайды, ол сонымен қатар сауатты, дұрыс жазуына назар аударады. Қазақ тілі сабағында сандық және басқа математикалық термин және ұғымдарды дұрыс жазуды бекіту жүзеге асырылады.

 

Б7 1 КМ алгебра элементтерін оқыту 

  2 100 көлемінде көбейту жане бөлу

10,100,1000,-ға көбейту  және  бөлу

Ақыл ойы кем балалар 100 көлеміндегі сандарды оқып үйретуде келесідей білімді алулары қажет:

 1. 100 дейін тура және кері қайтара санауды үйрету.
 2. Реттік сандарды қолдануды
 3. Ондық сандардың құрамын білулері қажет
 4. 100 көлеміндегі натурал сандардың қатарын білулері қажет
 5. Сандарды салыстыруды, қай сан көп, немесе тең екенін білулері қажет.

Бірінші жүздікті жазуды және оқуды білулер қажет

1000 концентріндегі 10-ға және 100-ге көбейту ережелері көп таңбалы сандарды 10-ға және 100-ге көбейге де, бөлуге де қолданылады. 1000*2=1000+1000=2000немесе 1 мың *2=2мың =2000 ; 1000*5=1мың*5=5мың=5000    1000-ға көбейтудің бірнеше мысалдары бары қарастырылып, қорытынды жасалайды. Егер көбейткіштердің біреуі 1000 саны болса, онда көбейтіндіде екінші көбейткіштің жанына үш ноль тіркеліп жазылады. Көбейтудің орын ауыстыру заңын пайдаланып , мысалды 3*1000 түрінде де шеше алады.  10,100,1000-ға бөлу бір жолға жазылады (42000/1000=42)және ауызша шығарылады. Мысалдар бөлуді қалдықсыз және қалдықпен шығаругада беріледі.                                 80/10=8; 800/100=8; 8000/1000=8; 85/10=8(5 қалдық),807/100=8(7қалдық) қалдық бөлгіштен кем болатынын ескертіп отыру керек. Разрядты сандарға(ондықтар, жүздіктер, мыңдар) көбейту және бөлу разрядты сандарға көбейтуде көбейту кестесін, бір таңбалы, дөнгелек санды екі санның көбейтіндісі түрінде жазуға болады (м : 20=2*106 500=5*106 6000=6*1000) Дөнгелек санға көбейтуді қайталау (м: 12*20=12*(2*10)=(12*2)*10=24*10=240   Санды дөңгелек ондыққа көбейтуде санды ондықтың санына көбейтіп, көбейтіндіге нольді тіркеп жазу керек 25*300=25*3*100=75*100=7500 разрдты сандарға бөлуде бөлу кестесін,10,100,1000-ға бөлуді қайталау керек. Бөлудің ауызша 10,100,1000 –ға бөлуді лқайталау керек. Бөлудің ауызша , жазбаша жағдайларында қайталау міндетті. 400/20=400/10/2=40/20                    2500/500=2500/100/5=25/5=5  250000/5000=250000/1000/5=250/5=50

Б8 1 Ақыл ойы к о бірлік класы мыңдық клас ұғымымен танустыру

2 .  жауабы  2 билет 1 сұраағында

КМ матем сабағында көрнекі материалды пайдалану

Заттық құралдар:

- Шындықты қоршаған заттар: сыныптағы жиһаз, оқу құралдары, табиғи заттар, жеміс-жидектер, көкөністер, түймелер, оймақ, ойыншықтар (түймелер және басқа ұсақ заттар жіпке тізіліп, картонға тігілед

- Санау үшін арнайы дайындалған заттар: таяқшалар, арифметикалық жәшік, сыныптық және жеке есеп шоттар, Тізбектік сымтемір, жіпке тізілген шариктар рамасы (бұндай бумалар 10)

-геометриялық фигуралар;

-жемістердің, көкөністердің, саңырау құлақтардың, жануарлардың, құстардың трафареттері;

2. Иллюстративтік құралдар:

-жеміс-жидектердің, жануарлардың, самолет, машина бейнеленген заттық картиналар жиынтығы;

-1-ден 10-ға дейінгі заттардың суреттері.

-бір текті және әртекті заттардың суреттері қандай да бір сюжетте біріктірілген;

-кесте «Сандық баспалдақ»;

-қозғалмалы сандар және белгілер жиынтығы (демонстрациялық және жекелей)

- Цифрлардың резинкалы штампы;

- Цифрларды дұрыс белгілеу кестесі;

- тиындар кассасы;

-«Алғашқы ондық сандар нумерациясы» тақырыбы бойынша таблицалар сериясы (сериялар авторлары М. И. Моро, С. В. Степанова, Н. А. Янковская).

 Б 9 1   КМ 1000 көлеміндегі сандар номерациясын  оқыту

 Бұл тарауда оқытуда мынынадай сатыларды бөліп қарауға болады:

6)                       Жаңа сандық және разрядтық бірліктермен: ондық мың, жүздік мың, бірлік миллионмен таныстыру;

7)                Белгілі сандық бірліктермен және жаңа; ондық мыңдармен, жүздік мыңдармен 1 млн –ға дейін санау.

8)                1 млн-ға дейінгі сандарды жазудың тиянақты дағдысын қалыптастыру;

9)                Бірліктер класын қайталау және мыңдар класымен (1 ,2 –ші кластар) таныстыру;

10)            Көп таңбалы сандарды ондықтар құрамы бойынша талдау- сандағы кластар мен разрядтарды бөліп қарау, берілген кластармен разрядтары бойынша санды құрау.

         Оқушыларға, сабақта оқытылатын көп таңбалы сандардың практикада, өмірде қайда қолданылатынын көрсету қажет. Көп таңбалы сандар нумерациясын оқытуда, осы тақырыпты алғашқы таныстыруға бөлінген укақытпен шектеліп қалуға болмайды. Ауызша және жазбаша нумерецияны бекіту жаттығулары математиканың әрбір сабағын ажырамас бөлігі болуы керек. Оларды ауызша есептеуге, арифметикалық диктантқа енгізіп отырған дұрыс.

       VIII түрдегі мектепте интеллектуалы төмен оқушыларға арналған оқыту бағдарламаларында  көп таңбалы сандар нумерациясын оқытудың әртүрлі ұсынылады.

1-вариант.Оқыту әдістемесі.Тізбектілік.

1.10,100,1000-ға дейінгі нумерацияны қайталау.( алдындағы 10-нан жаңа санау бірлігі құрылуына ерекше көңіл аудару керек).

2.  10000-ға дейінгі бүтін мыңдар нумерациясы ( бірлік мыңдармен 10000-ға дейін тура және кері ретте санау).Жазуда дөңгелек мыңдарды белгілеу.

3. Төрт таңбалы сандар нумерациясы :

а) 10000-ға дейін жүздіктермен ондықтармен, бірліктермен санау;

б) Толық және толық емес төрт таңбалы сандарды құрау және жазу;

в) сандарды талдау;

г) көрсетілген разрядқа дейін сандарды жуықтау;

100000 және 1000000 – ға дейін нумерация осындай тізбекте оқытылады. 100000 және 100000-ға дейінгі нумерацияны оқытуда кластар ұғымы қалыптастыруға жаттығулар енгізіледі. Оқушылар санды талдай отырып, разрядтармен бірге кластарды да көрсетеді.

    Бірлік мыңдарды таңбалаңуды екі жолмен көрсету керек:

2мың -2000, 5мың-5000.

Нумерация жұмысында тізбектілікті және сандардың натурал қатарын қасиеттерін (егер санға 1-ді қоссаң, одан кейінгі келесі сан, егер саннан 1-ді шегерсек, оның алдындағы сан шығады) бекіту маңызды кезеңдердің бірі болып саналады.

2-вариант  1000000-ға дейінгі(мыңдар класы) сандар нумерациясы. 

Оқыту әдістемесі. Тізбектілік:

4)                   1000-ға дейінгі нумерацияны қайталау, разрядтарды аталуын (бірліктер, ондықтар, жүздіктер)және кластың (бірлік)атауын бекіту.

5)                   Мыңдарды құрау (1 мың,ол 1000 бірлік,1 мың ол10 жүздік,  1 мың- ол 100 ондық)

6)                   10 мыңға дейін  1 мыңнан санау,ал жазуда нөлдердің  орнына «мың» деген сөзді пайдалану: 1 мың, 2 мың, 3 мың, ..., 9 мың, 10 мың немесе бір оныдқ мың. Ары қарай, осыған ұқсас 100-мыңға дейін:10мың,  20мың , 30мың, ...., 90мың, 100 мың немесе 1 жүздік мың.

2  Уақыт өлшемдерін оқыту әдістемесі

8-ші түрдегі мектептің оқушыларында уақытты елестетуін дамыту үлкен өмірлік- тәжірибиелік және коррекциялық тәрбиелік мәні бар.

Бұл мектептің балалары қалыпты балаларға қарағанда мұндай қабілеттері жай қалыптасады және қалыпты балалардан ерекшеленіп тұрады.

Интеллектісі дамымаған оқушылар 8-ші түрдегі мектептің бірінші сыныбына кіргенде апта күндерін білмейді, қарапайы уақыт термидерін ажырата алады. мысалы : «бүгін», «ертең», «кеше» деген терминдерді былай қолданады. «Мен ертең анаммен бірге киноға бардым», «Бізде кеше жаңа жыл мерекесі болады». Ақыл-ойы кем оқушылардың кейбіреулері түнде бәрі ұйықтағанда сағатта тоқтайды деп ойлайды. Олар уақыттың ұйықтағанда сағатта тоқтайды деп ойлайды. Олар уақыттың тоқтамайттындығын, үнемі жүріп жататын процесс екенін түсінеалмайды.

Оқушылар жыл мезгілдерін, ол кездегі ауа райы өзгерістерін, жыл мезгілінің ерекшеліктерін оқып үйренседе оларды ажыратып айта алмайды. Мысалы: «Кеше күз болды бәрі еріді, ал бүгін қайтадан қыс болып, қар жауады, аяз болды».

Интеллектісі дамымаған уақыт өлшем бірліктерін нақты айта алмайды ( секунд, минут, сағат, тәулік және т.б.) олар тіпті өздері күнделікті   қолданып жүрген уақыт өлшемдерін нақты айта алмайды мысалы (серуен, тамақ, ішу, үзіліс, сабақты дааайындауға қанша уақыт берілетінін).

VII түрдегі мектеп оқушылары  уақытқа қатысты өлшем бірліктерді қиыншылықтармен игереді. Олар 1 жылдан 12 ай, 120 күн, 1 айда 37 күн, 1 сағатта 100 минут, сағат минуттан аз, ай жылдан көп деп ойлайды.

Интеллектісі дамымаған оқушыларды бұрын болған оқиғалрдың уақытын толығымен игере алмайды. Біздің заманымызға дейінгі көптеген ғасырлар, жылдар бұрын болған оқиғалардың батырларын, жақында болған оқиғаның немесе қазіргі кездің батырлары деп ойлайды.

Көмекші мектептердің оқушылары болған оқиғаның жылдарын білседағы оның қай ғасырға жататынын білмейді. Мысалы, оқушылар ҰОС – ның 1941 – 1945 жылдары болғанын білсе және қазір біздің ХХІ ғасырда болғанын таба алмайды.

3Практ жұмыс

Б14 1 КМ санды бірнеше бірлікке арттыру жане кемітуге берілген  есептерді оқыту әд

2   жауабы 2 билет 2 сурағы

3  практ тапсырма

 

Б15  1 КМ 100 көлемінде қосу жане азайтудың негізгі тәсілдерін оқыту

2

3

 

Б 16 1 Акыл ойы кем окушыларды ң қарапайым теңдеулерді шешуі

2   жауабы 2 билет 1 сурағы

3  Арн мектепте 20 ға дейн қосу және азайту

 

 

Кыздар ,калган билеттердин  кейбир сурагы кайталанады кейбіреуі жок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 04 мар 2015. Создан 17 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Внимание! Представленные материалы, являются информацией общего характера
и не могут заменить квалифицированной консультации врача специалиста.

Яндекс.Метрика

Фитотерапевт онколог, травник онколог https://zdravoline.info/ Халисат Сулейманова