Диференційна діагностика захворювань молочної залози
Диференційна діагностика захворювань молочної залози 

 

Симптоми захворювання 

Нозологічні форми

Дифузна мастопатія 

Вузлова мастопатія 

Фібро­аденома                  

Мастит 

Вузлові форми раку

Дифузні форми раку

набрякло-інфільтративна

мастито­подібна              

бешихо­подібна               

Скарги

Біль

Помірний, у за­­­лозі від­чуття розпи­ран­ня, що по­силю­ється напе­редодні мен­струації               

Помірний, у за­лозі відчуття роз­пирання, що посилю­ється напере­додні мен­струації             

 

Немає

Виражений, особливо різ­кий при зцід­жуванні мо­лока      

Немає

Помірний   

Різкий  

Різкий  

Розміри залози

Набряк перед менструацією обох залоз

Набряк перед менструацією обох залоз

Наявність пух­лини     

Набряк залози

Наявність пух­лини     

Збільшення од­нієї молоч­ної залози

Збільшення однієї мо­лоч­ної залози

Збільшення однієї мо­лочної зало­зи

Анамнез захворювання

тривалий

тривалий

тривалий

Початок гост­рий, найчасті­ше - у поро­діллі

Поступовий роз­виток

Достатньо швид­кий розвиток

Достатньо швид­кий розвиток

Достатньо швид­кий розвиток

Загальний стан

Задовільний

Задовільний

Задовільний

Від середньої важкості до важкого

Задовільний

Задовільний

Важкий

Важкий

Температура тіла

Нормальна

Нормальна

Нормальна

Від субфеб­рильної до гек­­тичної  

Нормальна

Нормальна

Гектична

Гектична

Колір шкіри залози

Не змінений

Не змінений

Не змінений

Гіперемія, набряк

Не змінений

Гіперемія

Різка гіперемія

Гіперемія у вигляді язиків     

Стан шкіри залози

Не змінена

Не змінена

Не змінена

Гіпертермія, розширення підшкірних вен               

Зморщена, міс­цями - втяг­­­­нута, симп­том "ли­монної кірки"

Пастозність, набряклість, симптом "ли­монної кір­ки" »

Пастозність, набряклість        

Пастозність, набряклість

Стан соска

Не змінений

Не змінений

Не змінений

Не змінений

Втягнутий, змі­щений у бік пухлини

Втягнутий

Не змінений або втягнутий           

Не змінений або втягнутий           

Виділення із сосків

Молокоподібні або синювато-зелені, корич­неві               

Немає

Немає

Гнійні

Кров'янисті

Частіше немає

Частіше немає

Частіше немає

Огляд залози

Не змінена

Не змінена

Не змінена або конту­ру­ється пухлина               

Збільшена в обсязі

Не змінена або контуру­ється пухлина              

Збільшена в обсязі

Збільшена в обсязі

Збільшена в обсязі

Пальпація залози

Болісні ущіль­нення і тяжи­стість, які збіль­шуються при менстру­ації і зменшу­ються після неї

Болісні ущіль­нення і тяжи­стість, які не змі­нюються протягом мен­струального циклу   

Щільно-ела­стичне, безбо­лісне, рухливе, із чіткими кон­турами утво­рення,  не по­в’язане зі шкі­рою       

Різко болісний інфільтрат, іно­ді із флюктуа­цією в центрі

Щільна без­болісна пухли­на без чітких меж, іноді по­в’я­зана зі шкі­рою і соском

Помірно бо­лісний інфіль­трат без чітких контурів, який займає всю залозу

Щільний бо­лісний інфіль­трат без чітких контурів

Щільний бо­лісний ін­філь­трат без чітких кон­турів   

 

Лімфатичні вузли

Не збільшені

Не збільшені

Не збільшені

Можуть бути збільшені, бо­лісні      

Можуть бути збільшені, без­болісні 

Можуть бути збільшені, без­болісні

Можуть бути збільшені, бо­лісні      

Можуть бути збільшені, бо­лісні

Симптом Ке­ніга               

Позитивний

Позитивний

Негативний

Не інформативний

Негативний

Не інформативний

Не інформативний

Не інформативний

Патогномо­нічні симп­томи          

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Позитивні симп­томи Бен­задона, Прибрама, Пайра

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Мамографія

Безліч ділянок просвітління і затемнення без чітких кон­ту­рів               

На тлі ділянок просвітління і затемнення ви­значаються вогнищеві тіні               

Кругляста тінь із чіткими кон­турами

Тотальне за­темнення мо­лочної залози

Зірчаста тінь пухлини з не­чіткими кон­турами, до­ріжкою до со­ска або мікро­кальцинати без ознак пух­лини  

Дифузне ущіль­нення шкі­ри, роз­пливчасті не­ви­значені тіні в залозі               

Дифузне ущільнення шкі­ри, роз­плив­часті не­ви­значені тіні в залозі

Дифузне ущільнення шкіри, роз­пливчасті не­визначені тіні в залозі   

 Обновлен 04 мар 2015. Создан 18 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Внимание! Представленные материалы, являются информацией общего характера
и не могут заменить квалифицированной консультации врача специалиста.
Яндекс.Метрика

Сайт по лечению перекисью водорода и содой 

http://perekis-i-soda.ru/category/professor-neumyvakin